Norges Ishockeydommerklubb


  OM NIHDK   NYHETER   DOMMERE   NEDLASTNINGER   SAMARBEIDSPARTNERE   GALLERI   REGLER   KONTAKT NIHDK    
Innkalling til årsmøte
Norges Ishockeydommerklubb inviterer herved sine medlemmer til det 34. ordinære årsmøte.  Les mer »
Ny dommerregning 2015/2016
NIHDK og NIHF har oppdatert dommerregningen for 2015/2016.  Les mer »
NIHDKs REGELTEST #04
Denne regeltesten består av mer eller mindre usannsynlige situasjoner, hvor samtlige er hentet ut av Caseboka. Hensikten bak dette er at en meget god dommer også vet hvordan man skal tolke slike situasjoner om de dukker opp. Dersom du ikke har gjort deg kjent med Caseboka anbefales det at du gjør dette enten i forkant eller etter du har tatt testen. Lykke til!


 1. A 24 spiller med en kølle med selvlysende tape. Det er ingen protest fra lag B, men hoveddommer velger å ikke tillate A24 å spille med kølla. A24 nekter dette. Hva dømmes?

  A)      2 min straff til A24 for feil utstyr.
  B)      2 min lagstraff til Lag A. En spiller på isen under hendelsen må sone straffen.
  C)      10min dårlig oppførsel til A24.
  D)      2 min lagstraff til Lag A. Hvilken som helst spiller kan sone straffen.

 2. Lag B krever en måling av lag As målvakts spak. Spaken blir funnet til å være ulovlig. Hva skal idømmes?

  A)      2 min straff til lag As målvakt. Målvakten skal selv sone straffen.
  B)      2 min straff til lag As målvakt. En spiller som var på isen når spillet ble stoppet skal sone straffen.
  C)      2 min straff til lag As målvakt. Hvilken som helst spiller kan sone straffen ettersom utvisningen skjedde i stopp i spillet.
  D)      Lagstraff til lag A. Hvilken som helst spiller kan sone straffen.

 3. Lag A er i nøytral sone og får tildelt en utvisning. Før spiller starter igjen tildeles Lag B en utvisning. Hvor skal pucken droppes?

  A)      På et av droppepunktene i lag As sone.
  B)      På et av droppepunktene i lag Bs sone.
  C)      På det nærmeste droppepunktet der stoppet i spill skjedde.
  D)      Nærmest på den tenkte linjen mellom droppepunktene i nøytral sone.

 4. Dropp i Lag As sone. As dropper stiller opp feil og blir vist bort av linjedommer. As ving (foran droppende LD) trekker da inn i droppsonen. Hva er korrekt prosedyre?

  A)      LD viser bort As dropper, HD tildeler utvisning til Lag A og begge lag kan bytte spillere.
  B)      LD avventer og dropper pucken så snart Lag As spiller er utenfor droppesonen.
  C)      LD avventer, HD tildeler utvisning til Lag A, men ingen av lagene kan bytte spillere ettersom bytteprosedyren er ferdig.
  D)      LD avventer, HD tildeler utvisning til Lag A og begge lagene kan bytte spillere.

 5. B43 har kontroll over pucken i egen sone, spilleren frakter pucken til nøytral sone og spiller pucken over As forlengte mållinje idet pucken har kontakt med rødlinjen. Følgende er korrekt:

  A)      LD avblåser icing da pucken ikke var helt over rødlinja.
  B)      LD gjør ingenting.
  C)      LD washer icingen ettersom pucken var i kontakt med linja.
  D)      LD avblåser icing og dommerteamet passer på at ingen på Lag B bytter.

 6. Lag A har en avventende utvisning når B15 stopper pucken med en høy kølle i nøytral sone. Hva er korrekt prosedyre?

  A)      HD avblåser spillet direkte ettersom ingen av lagene får spilt pucken, droppen skjer på et av punktene i Lag As endesone.
  B)      HD avblåser spillet direkte ettersom ingen av lagene får spilt pucken, droppen skjer på nærmeste punkt i nøytral sone.
  C)      HD avventer til lag A vinner kontroll over pucken og pucken droppes i Lag As endesone.
  D)      HD avventer til lag A vinner kontroll over pucken og pucken droppes på nærmeste punkt der pucken var.

 7. A24 blir tildelt 2+10 min for en takling bakfra. Tiden er 51:00 i en ordinær 1.divisjonskamp. Hva er korrekt prosedyre?

  A)      En av Lag As spillere som var på isen når spillet ble stoppet soner 2 min. A24 kan om han ønsker det forlate banene og gå i dusjen, ettersom det er under 10 minutter igjen av kampen.
  B)      Hvilken som helst av Lag As spillere soner 2 min og A24 kan om han ønsker det forlate banen og gå i dusjen.
  C)      A24 må sone 12 min, men lag A kan sette på en ekstra mann etter 2 min.
  D)      En av Lag As spillere som var på isen når spillet ble stoppet må sone 2 min. A24 må forlate banen og gå i garderoben ettersom det er under 10 min igjen av kampen.

 8. Lag A spiller 4 mot 5 etter en 2 min på A24. I overtallet er B50 alene igjennom med kontroll utenfor egen defensiv sone. A13 hekter da B50 slik at han faller og ikke får avsluttet. B32 vinner kontroll over pucken men blir trippet av A12. HD bedømmer første forseelsen som straffeslag og dette ender i et mål. Hva skjer etter straffeslaget?

  A)      3 - 5, Mål ble scoret på straffeslag. Ingen straffer opphører.
  B)      4 - 5, A24s straff opphører etter straffeslaget.
  C)      4 - 5, A12s straff opphører ettersom den var "på armen".
  D)      5 - 5, A24s straff opphører, A12 ble ikke bedømt straff ettersom det allerede var et avventende straffeslag.

 9. A24 er underveis i et straffeslag. Bs målvakt dytter da målet ut av posisjon med vilje. Hva dømmes?

  A)      Målvakten får en advarsel og straffeslaget tas på nytt.
  B)      Mål.
  C)      Målvakten idømmes 2 min og straffeslaget tas på nytt.
  D)      Målvakten idømmes 10 min og straffeslaget tas på nytt.

 10. Et slagsmål utbryter mellom A23 og B56 nær Lag Bs benk. B78 bryter inn i slagsmålet fra benken til lag B. Hvilke mulige straffer kan B78 få?

  A)      2 min, 2+2min, 5min+LD og Matchstraff.
  B)      10 min, 5min+LD og Matchstraff.
  C)      2 min, 2+2min, 10min, LD og Matchstraff.
  D)      LD og Matchstraff.

 11. A76 utfører et straffeslag. Før han har rukket å berøre pucken går Bs målvakt, B1, ut av målgården. A76 ender opp med å bomme på straffeslaget. HD bedømmer at straffeslaget skal tas på nytt. Lag As trener ønsker da å bytte straffeskytter. Hva er korrekt?

  A)      B1 tildeles advarsel for å forlate målgården før A76 berørte pucken. Lag A tillates ikke å bytte straffeskytter.
  B)      B1 tildeles 10 min straff for dårlig oppførsel. Lag A tillates ikke å bytte straffeskytter.
  C)      B1 tildeles 10 min straff for dårlig oppførsel. Lag A tillates å bytte straffeskytter.
  D)      B1 tildeles advarsel. Lag A tillates å bytte straffeskytter.

 12. B67 stiller seg foran Lag As målvakt, men utenfor målgården. Han plasserer bevisst armen foran målvaktens ansikt (berører ikke) for å forstyrre målvaktens blikk over spillet. Hva idømmes?

  A)      Ingenting, spiller kan fint forstyrre målvakten dersom han står utenfor målgården.
  B)      Ingenting. "Lufta er fri for alle" gjelder.
  C)      B67 tildeles 2 min for Interference. Pucken droppes i Lag Bs sone.
  D)      Spillet avblåses og pucken trekkes ut av Lag As sone ettersom B67 bevisst forstyrret målvakten.

 13. Lag Bs målvakt slår A23 i bakhodet etter at A23 tilfeldigvis stod litt for nære under en blokkering. Hva kan HD tildele Lag Bs målvakt?

  A)      5min + LD eller Matchstraff.
  B)      Matchstraff.
  C)      2+2min, 5min + LD eller Matchstraff.
  D)      2min, 2+2min, 5min+LD eller Matchstraff.

 14. Lag As trener er tidligere i kampen tildelt 2 min for en hendelse av usportslig opptreden. Etter hoveddommers vurdering opptrer han igjen usportslig. Hva kan HD idømme Lag As trener nå?

  A)      LD eller Matchstraff.
  B)      2 min lagstraff + LD, LD eller Matchstraff.
  C)      2 min lagstraff, 2 min lagstraff+ LD, LD eller Matchstraff.
  D)      Matchstraff.

 15. Kampen er inne i Sudden Death. Pucken er i målgården til Lag A. A62 slår pucken med hånda innunder sin egen kropp som befinner seg utenfor målgården. Hva idømmes?

  A)      Blokkering
  B)      2 min til A62
  C)      Straffeslag
  D)      Mål

 16. A 32 hekter B13 og HD har en avventende utvisning. Lag B har pucken i egen sone og har byttet ut sin målvakt mot en ekstra spiller. B6 mister kontroll over pucken og B13 kaster kølla si mot pucken. Hva idømmes?

  A)      Mål til lag A og 2 min til A32
  B)      2 min til A32 og 5min + LD til B13
  C)      Spillet går og A32 idømmes 2 min når spillet stoppes
  D)      2 min til A32 og 2 min til B13

 17. Lag As målvakt går mot benken for å bytte med en annen spiller (ingen avventende utvisning). Han passerer rødlinjen men snur seg og tar kontroll over pucken som er på "Lag As side" og sentrer denne til A56. Hva idømmes?

  A)      Ingenting, pucken er på defensiv banehalvdel
  B)      Målvakten tildeles 2 min og pucken droppes på nærmeste droppepunkt
  C)      Målvakten tildeles 10 min og pucken droppes på nærmeste droppepunkt
  D)      Målvakten tildeles 2 min og pucken droppes i Lag A defensive sone

 18. Lag As målvakt går til Lag As benk under et stopp i spillet for å hente en vannflaske. Hva idømmes?

  A)      Ingenting, men Lag A må bytte målvakt
  B)      Lag A må bytte målvakt eller målvakten tildeles 2min straff
  C)      Ingenting
  D)      Målvakten tildeles 2 min

 19. A9 sentrer til A7 som sentrer til A10. A10 skyter et skudd på mål, målvakten redder men gir retur til A10 som scorer. Hvem får assist på målet?

  A)      Ingen
  B)      A10 og A7
  C)      A7
  D)      A7 og A9

 20. Tiden er 58:01. Lag A har byttet ut målvakten mot en ekstra spiller. A32 ligger i egen målgård når pucken blir skutt under han. Han gjør ikke noe forsøk på å dekke eller fange pucken under seg, men pucken blir "fryst". Hva idømmes?

  A)      Ingenting
  B)      Straffeslag
  C)      Mål
  C)      2 min til A32

Ditt navn :
 Kontakt NIHDK    
  
 RBK Hockey