Norges Ishockeydommerklubb


  OM NIHDK   NYHETER   DOMMERE   NEDLASTNINGER   SAMARBEIDSPARTNERE   GALLERI   REGLER   KONTAKT NIHDK    
Innkalling til årsmøte
Norges Ishockeydommerklubb inviterer herved sine medlemmer til det 34. ordinære årsmøte.  Les mer »
Ny dommerregning 2015/2016
NIHDK og NIHF har oppdatert dommerregningen for 2015/2016.  Les mer »
NIHDKs REGELTEST #02
Dette er den andre regeltesten på "nye" referee.cc. Husk å lese gjennom alle spørsmål godt før du svarer, og velg kun et svaralternativ. Ikke glem at du kun kan levere en besvarelse, så vær sikker på at du er bestemt på dine svar. Når du har fullført testen, signer med ditt fulle navn før du leverer besvarelsen. Alle besvarelser med ufullstendig eller ugyldig navn vil bli slettet. Resultatet vil så komme opp på skjermen din så straks du har levert regeltesten. Lykke til!


 1. A60 har brukket sin kølle, og forlater den i egen sone. Det er en aluminiumskølle. Hvor skal en brukket kølle leveres?

  A)      Spillerbenken
  B)      Hvor som helst
  C)      Sekretariatet

 2. Kan en hoveddommer idømme en trener to Lagstraffer til en trener før han idømmer Liten disiplinærstraff?

  A)      Ja.
  B)      Nei, en trener kan kun få en sjanse
  C)      Nei, treneren kan enten idømmes Liten disiplinærstraff eller straff for Dårlig oppførsel

 3. A16 og B17 starter et slagsmål i endesonen til Lag A. Målvakten på Lag A (#1) forlater sitt målområdet for å bryte opp dette slagsmålet, men blir dyttet unna av B17. Målvakten tildeles...

  A)      Liten straff + Liten disiplinærstraff
  B)      Straff for Dårlig oppførsel
  C)      Matchstraff

 4. En forsvarsspiller klarerer sonen, men pucken reflekterer via en medspiller, i en ubevisst handling, tilbake inn i sonen. Angripende spiller som står inne i sin motstanderens forsvarssone får pucken og scorer på et direkte skudd.

  A)      Offside. Pucken reflekterer ved en ubevisst handling. Mål underkjennes.
  B)      Mål godkjennes. Medspilleren er en del av forsvarende lag.
  C)      Spilleren står i offside, og dermed spiller det ingen rolle hvem som fører pucken inn i sonen.

 5. A19 blir taklet i forsvarende sone slik at hakereima løsner. Spilleren fortsetter å delta i spillet ned til motstanders sone. Der takler han B19. Hva dømmes?

  A)      2 min. Ulovlig utstyr
  B)      Ingen utvisning
  C)      Advarsel

 6. A97 kaster køllen i forsvarssonen, langs isen, mot en motspiller. Motspilleren har ikke posisjon av pucken, men er spillbar. Køllen får ikke innvirkning på spillet. Hva dømmes?

  A)      Matchstraff
  B)      Stor straff + Automatisk liten disiplinærstraff for å kaste køllen i endesonen eller nøytral sone
  C)      Liten straff for Interference

 7. Linjedommeren gjør klar for avslag og dropper pucken. A9 snur seg og sparker pucken til en medspiller. Linjedommer blåser av for nytt avslag, og viser bort spilleren. Kapteinen på Lag B entrer isen for å be om time-out.

  A)      Time-out innvilges
  B)      Ingen time-out innvilges, men kapteinen idømmes Liten straff for å forlate sin spillerbenk
  C)      Time-out innvilges, men kapteinen idømmes Liten straff for å forlate sin spillerbenk

 8. På tiden 49.56 flytter A88 målburet ut av posisjon med vilje. Hva dømmes?

  A)      Advarsel
  B)      2 min. Forsinke spillet
  C)      Straffeslag

 9. Lag A tar ut målvakten i det siste spilleminuttet. Før målvakten forlater målområdet, plasserer han sin kølle foran målburet. B55 skyter pucken mot det åpne målburet, men pucken stoppes av målvaktens kølle. Hoveddommer kunne ikke se at målvakten forlot sin kølle foran målburet.

  A)      Liten straff for Interference til målvakten.
  B)      Teknisk mål.
  C)      Teknisk mål + Liten straff for Interference til målvakten.

 10. B19 sitter utvist for Takling mot hode og nakke. B7 har brukket sin kølle. Lag A er i ferd med å starte et angrep i egen sone. B19 gir fra seg sin egen kølle fra utvisningsboksen til B7. Hva dømmes?

  A)      2 min. Ulovlig utstyr til B7
  B)      2 min. + Liten disiplinærstraff til B19
  C)      2 min. tildeles B7 + Liten disiplinærstraff til B19

 11. Lag A spiller i overtall og har etablert spill i angrepssonen. A8 skyter fra backposisjon, treffer A9 som står inne i målfeltet til Lag B. A9 rygger ut av målområdet og skyter pucken i mål.

  A)      Offside i målgården.
  B)      Målet godkjennes.
  C)      Målet underkjennes.

 12. B96 tildeles liten straff for interference, men blir selv skadet i situasjonen. Spiller må inn i garderoben for å sy tre sting over venstre øyet. B17 erstatter sin medspiller på utvisnings-benken. Før utvisningen er ferdig sonet, kommer B96 tilbake til spillerbenken.

  A)      Ved neste stopp i spillet kan B96 gå til utvisningsboksen og sone ferdig utvisningen
  B)      B17 må sone ferdig utvisningen før B96 kan delta i spillet
  C)      B96 kan ikke delta mer i kampen, siden han ikke kan sone sin straff

 13. Lag A spiller i overtall og har etablert spill i angrepssonen. A8 skyter fra backposisjon, treffer A9 i bakhode. Pucken går så i mål. Hva dømmes?

  A)      Mål, det er ingen begrensninger for hvordan en spiller kan score.
  B)      Målet underkjennes. Man kan kun score med skøytene.
  C)      Mål. Det var ikke en bevisst handling.

 14. B44 kaster køllen forsvarende sone slik at den fratar A11 sin scoringssjanse. Hoveddommer tildeler Lag A straffeslag. Kapteinen på Lag A ønsker heller å spille i overtall.

  A)      Straffeslaget må fullføres. Lag A kan ikke velge overtall for å kaste køllen i forsvarssonen.
  B)      Kapteinen får innvilget sitt ønske. Lag A kan spille overtall i fem minutter.
  C)      Kapteinen får innvilget sitt ønske. Lag A kan spille overtall i to minutter.

 15. En spiller har skøytene over rødlinjen (midtlinjen) og kontroll på pucken bak rødlinjen. Fra denne posisjonen skyter han pucken over mållinjen i angrepssonen, men fører ikke pucken over rødlinjen. Hva dømmes?

  A)      Icing.
  B)      Ikke icing - skøytene er avgjørende.
  C)      Icing, men hvis pucken hadde vært på rødlinjen ville det ikke vært icing

 16. Under et straffeslag, forlater målvakten målfeltet før spilleren. Det scores ikke på straffeslaget og hoveddommer dømmer derfor nytt straffeslag og advarsel til keeperen. Nytt straffeslag tas, men målvakten forlater også denne gang målfeltet for tidlig. Spilleren bommer nok en gang på straffeslaget. Hoveddommer idømmer derfor Dårlig oppførsel til målvakten. Hvem soner?

  A)      Hvilken som helst spiller på laget siden det er straffeslag.
  B)      En utespiller som var på isen i det straffeslaget ble idømt.
  C)      Ingen utespillere trenger å sone en utvisning på målvakten under et straffeslag.

 17. Lag A spiller overtall og har etablert spill i angrepssonen. Målvakten på Lag B ser at et skudd nærmer seg fra backen til Lag A og tar av seg sin keepermaske. Det er ikke gitt noen advarsler tidligere i kampen. Kan målvakten idømmes liten straff for å Forsinke spillet?

  A)      Nei, advarsel må tildeles først
  B)      Ja, ingen advarsel er nødvendig
  C)      Målvakten fjerner en målsjanse. Straffeslag tildeles Lag A.

 18. Hjemmelaget spiller i undertall for en liten straff. Bortelaget tildeles så ett straffeslag som de scorer på. Hva skjer?

  A)      Ikke mål, siden det var utvisning
  B)      Mål og hjemmelagets lille straff opphører
  C)      Mål og ingen straff opphører

 19. Dommeren holder en avventende utvisning mot B10 for å kaste kølla i nøytral sone. Spillet stoppes av at lag A scorer.

  A)      B10 tildeles liten straff for å kaste kølla.
  B)      Straffen til B10 opphører av målet til lag A.
  C)      B10 idømmes stor straff + liten disiplinærstraff for å kaste kølla.

 20. En spiller takler motstander bakfra, med det resultat at det oppstår en skade. Hva skal dømmes?

  A)      Liten straff + Straff for dårlig oppførsel
  B)      Stor straff + Liten disiplinærstraff
  C)      Matchstraff

Ditt navn :
 Kontakt NIHDK    
  
 RBK Hockey